Bliv klogere på energien i Esbjerg

14. + 15. august 2018 på hjørnet af Torvegade-Danmarksgade

Program for hovedteltet 2018

Tirsdag d. 14.08

12:00 - 12:15

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester

- Åbning af Folkemødet

12:15 - 12:45

Anders Eldrup, fm. for OffshoreEnergy

- Hvordan undgår vi at udflage vindmølleindustrien?

I Danmark var vi engang dygtige til at bygge skibe. Men så ”udflagede” vi skibsindustrien. Hvordan undgår vi at ”udflage” vindmølleindustrien?

12:45 - 13:15

Jesper Møller, Head of Offshore Concepts & Solutions

- Hvem er det nye Siemens Gamesa Renewable Energy og hvilke aktiviteter
har vi på Esbjerg Havn?

Et indblik i hvordan det fusionerede Siemens Gamesa Renewable Energy ser ud og hvilke dele man varetager i Danmark. Offshore er nu hovedfokus i Danmark selvom der stadig er Onshore vindaktiviteter med udspring i Danmark.
Hør om hvilke opgaver vi løser på Esbjerg Havn og hvilke projekter vi skal støtte fra Esbjerg havn i den nærmeste fremtid.

13:45 - 14:00

Kristoffer Böttzauw, Direktør, Energistyrelsen

- Energistyrelsen i Esbjerg

14:00 - 14:15

Lars Chr Lilleholt, Energiminister

- Fremtidens energisektor – muligheder og udfordringer

Hvilken rolle spiller Vestjylland i den danske energisektor og hvilke muligheder ser jeg for området i fremtiden.

14:15 - 14:35

Martin Rune Pedersen, Bestyrelsesformand Olie Gas Danmark

- Olie og gas de næste 30 år

Regeringen officielle klimamål er fossil uafhængige om 30 år, men frem til vi når det punkt og med stor sandsynlighed også derefter, vil olie og gas spille en betydelig rolle i det danske energimiks og som komponent i industrien. Nordsøen forsyner Danmark med velfærd, arbejdspladser og giver os i tilkøb forsyningssikkerhed samt en energimæssig uafhængighed. Det er elementer, som mange andre lande misunder os og som er en entydig dansk styrkeposition. Martin Rune Pedersen, formand for Olie Gas Danmark vil i sin tale, give bud på hvilken rolle olie og gas i hele energiomstillingen vil spille.

14:35 - 14:55

Steen Brødbæk, Adm. Dir., Semco Maritime

- Esbjergs bidrag til Danmarks målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050

Hvad der er nødvendigt for at overleve i den hårde globale konkurrence og fastholde Danmarks styrkeposition indenfor vind og olie/gas. ”Vi skal realisere det store potentiale, der stadig findes i den danske Nordsø og sikre en udbygning af de vedvarende energiformer for at sikre fossiluafhængighed mod 2050”.

15:45 - 16:15

Jens Bo Holm-Nielsen, Lektor, Aalborg Universitet Esbjerg

- Hvordan når vi 100% vedvarende energi år 2040

16:15 - 16:45

Magnus Söderberg, Centerleder og Professor, Syddansk Universitet

- Er det vores børn der skal løse klimakrisen?

I skolen undervises der i temaer om miljøet og klimaet. Men ingen ved rigtig om det har en positiv virkning. På Energy Management Center (SDU) undersøger forskere om børnenes adfærd ændres og om det også kan have en påvirkning på familiens miljø- og klima belastning.

17:45 - 18:15

Jan Hylleberg, Direktør Vindmølleindustrien og Martin Peter Næsby Adm. direktør Olie Gas Danmark

- Debat om olie og gasindustriens rolle i energiomstillingen

Danmarks officielt erklærede mål er, at vi skal være fossil uafhængige og at vi sigter mod et nul emissions samfund om 30 år. Nordsøen forsyner Danmark med vigtig energi og skaber samtidig velfærd, arbejdspladser og forsyningssikkerhed og national sikkerhed. Men hvor langt er vi i omstilling af energisystemet, hvor langt har vi igen, kan vi opretholde selvforsyning frem mod et nul emissions samfund og hvordan sikrer vi, at vores energisystem er bæredygtigt, gennem hele omstillingen?

Onsdag d. 15.08

12:00 - 12:30

Morten Hesselager Pedersen, dir, Total

- Genopbygning af Tyrafeltet – Nordsøens største puslespil

12:30 - 13:00

Kai Olsen, Senior Consultant, Business Development

- Oftest stillede spørgsmål ved etablering af en Nordsø-platform.

Gennemgang af tilblivelsen, opstillingen, driften og nedtagning af en typisk olie og gas platform.

14:00 - 14:30

Niels Duedahl, adm. direktør, SE-koncernen

- Et grønnere elnet – ejet af dig og mig

Har du tænkt over, at der stort set altid er strøm i kontakten? At der er brug for meget mere elektrificering, hvis Danmark skal nå sine klimamål? Og at det el-net, som skal rumme kapacitet til mere el og mindre fossile brændstoffer, faktisk er ejet af os allesammen?
Mere end 70 pct. af danskernes strøm er i dag grøn, men den vedvarende energi stiller større krav til vores el-net. At fremtidssikre nettet, så det bliver stabilt og har kapacitet til et grønnere samfund, er en central del vores opgave i SE. Vi er et forbrugerejet selskab, og det er dermed også fællesskabet, der har besluttet, at vi i SE har etableret fibernet i Sydjylland. Fordi sikker forsyning af hurtigt internet i dag er ligeså vigtigt som strøm i kontakten.
Men giver andelsejet – en 100 år gammel ejerform baseret på fællesskab og demokrati – stadig mening?

14:30 - 15:00

Kim Mortensen, Adm. Dir. Dansk Fjernvarme

- Hvordan skal vi opvarme fremtidens energimetropol

Esbjerg står ligesom en række andre byer overfor at skulle skrotte det eksisterende kulfyrede kraftvarmeværk. Både fordi det er blevet for gammelt og dyrt og fordi der ikke længere er brug for værkets elproduktion til elnettet der i dag i højere grad forsynes fra vindmøllerne i Nordsøen. Men kraftvarmeværket leverer også varme til borgerne i Esbjerg. Hvor skal den varme komme fra i fremtiden og hvordan laver vi varmeforsyningen grøn og tidssvarende for forbrugerne.

16:00 - 16:30

Energiens pionerer, Vagn Mols Poulsen, tidl. Vice President I Mærsk Olie & Gas og Kurt Skov, skaber og arbej. formand for Blue Water Shipping

- Tilbageblik på hvordan det hele startede med energieventyret i Esbjerg

17:15 - 17:45

Klaus Andersen, afdelingsleder, Rambøll, Offshore Wind Esbjerg & Jesper William Thomsen, Business Development Director, Field Development

- Rambøll’s bidrag til den grønne omstilling

Udviklingen af fundamenter fra de første offshore vind projekter Rambøll stod for og frem til nu, samt hvilken rejse branchen (og vi) har været på med relation til vort dybe kendskab til projekteringen af olie og gas platformene i Nordsøen.

17:45 - 18:15

Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder for Forretningsstøtte- og udvikling, Energinet

- Skal vi have ’energi-øer’ i Nordsøen?

Om tyve år vil der være op mod 15 gange så meget havvind i Nordsøen som i dag. Udviklingen går meget hurtigt. Priserne falder og vindmøllerne bliver større og mere effektive. Så mange flere havvindmøller betyder, at de ikke kun vil blive placeret nær kysten som i dag, men også langt ude i Nordsøen. Der giver udfordringer, men også muligheder.
En mulighed er at lede el fra vindmøllerne til en kunstig energi-ø og videre herfra via elmotorveje til omkringliggende lande. En anden mulighed er at omdanne el til grøn gas, som vi bedre end el kan gemme til, når vi skal bruge den.
Hanne Storm Edlefsen fra Energinet fortæller om energiøer og hvordan vi kan bruge grøn el fra Nordsøen.

18:30 - 19:00

Energiens Kvinder, Eva Kjer Hansen, ligestillingsminister, Stephanie Lose, Regionsformand, Susanne Nordenbæk, dir., Esbjerg Erhvervsudvikling, Glenda Napier, dir. OffshoreEnergy

- Ligestilling og innovation i energibranchen

Innovationen er vores konkurrencekraft. Vi skal buge de ressourcer og muligheder der er ude i Nordsøen til at fastholde en verdensførende position på energiproduktionsområdet.
Så skal vi også se det som en del af hele Danmarks førerposition. Esbjerg kan på vegne af Danmark tage lead.

Ret til ændringer af programmet forbeholdes

25

deltagende virksomheder til Energiens Folkemøde Esbjerg 2018

I telte på pladsen kan du møde:

ABB

ABB er teknologisk førende inden for elektrificeringsprodukter, robotter, motorer, industriel automation og elnet. Vi betjener kunder globalt inden for energiforsyning, transport og infrastruktur. Med mere end 130 års innovation skaber ABB i dag fremtiden inden for industriel digitalisering med to klare værdiskabende formål: at transportere el fra en hvilket som helst el-kilde til en hvilken som helst stikkontakt samt at automatisere virksomheder fra råstof til færdigvarer.

Som hovedsponsor og teknologipartner for Formel E, den fuldstændig el-drevne internationale FIA motorsportsklasse, flytter ABB grænserne for elektrisk transport i retning af en bæredygtig fremtid. ABB opererer i mere end 100 lande med mere end 135.000 medarbejdere. www.abb.com

Blue Water Shipping

Blue Water Shipping – lokal & global

Blue Water er grundlagt i Esbjerg i 1972 af Kurt Skov. I dag er Blue Water en global leverandør af alle former for logistikydelser. Blue Waters professionelle medarbejdere er uddannede til at levere komplette og skræddersyede løsninger, der kan imødekomme et hvilket som helst krav til forsendelse af gods på globalt plan. Siden firmaet blev grundlagt for over 45 år siden, har det været vores ambition at tilbyde kunderne branchens bedste service og højeste kvalitet.

Vores fundament er viden, årtiers erfaring og dedikerede ansatte. I dag er Blue Water repræsenteret med mere end 50 kontorer på verdensplan. På alle kontorerne kombineres vores stærke globale netværk med lokal ekspertise – herved tilfører vi værdi til kunderne og leverer serviceydelser, der rækker langt udover at transportere gods på en sikker og effektiv måde.

Energy Science World

Energy Science World

Energy Science World har med afsæt I energibranchen og uddannelsessektoren som mål at skabe udvikling og vækst i energibranchen, fremme unges interesse for at søge uddannelse og job inden for energibranchen og skabe øget viden og opmærksomhed i befolkningen om energibranchens betydning for samfundsøkonomien.

Folketeltet

Energy Science Worlds telt hedder Folketeltet. Her kan du give udtryk for dine spørgsmål, undren og kritik om alt der har med energi og miljø at gøre. Skriv hvad du mener og læg sedlen i boksen. Sedlerne vil løbende blive sat op på tavlen i teltet og danne basis for andre kommentarer og debat.

”Hyde Park”

Vil du give din mening til kende verbalt så træd op på ”øl-kassen” og sig frem som var det på  Hyde Park.

Kronikkonkurrence

Energy Science World udbyder en kronikkonkurrence for unge på ungdomsuddannelserne (17 – 25 år). Emnet er:

Esbjerg til Afrika. En af de store uløste udfordringer ved den globale opvarmning er, at mange udviklingslande først nu er begyndt deres rejse mod industrialiseringen. Hvis de bruger billige men forurenende energikilder som fossile brændsler kan det tippe balancen i klimaregnskabet. Hvordan sikrer vi, at Esbjergs grønne energiløsninger kommer hele verden til gode.

Besvarelserne baseres på interviews med virksomheder m.fl. i teltene og egen research. Besvarelserne vil blive bedømt at en jury med repræsentanter for pressen, industrien og forskningen. Vinderen belønnes med en pengepræmie og kronikken bringes i JyskeVestkysten.

Elevopgave

For elever i udskolingen (8. – 9. klasse) er der mulighed for at besvare en opgave på 8 – 10 emner om energi og miljø. Opgaven kan besvares ved at bruge hovedet og på basis af spørgsmål til virksomheder m.fl. i teltene på Folkemødet. Opgaven kan besvares enkeltvis eller for flere elever sammen. Opgaven vil blive offentliggjort på folkemødets hjemmeside i starten af august.

Esbjerg Havn

I Energy Science Worlds telt kan du hente en billet til en guided bus-tur til henholdsvis Østhavnen med de mange vindmøller der udskibes derfra og til Esbjerg Strand, Esbjergs nye havne- og erhvervsanlæg, nord for havnen og tæt ved de Hvide Mænd. Det er Esbjerg Havn der tager dig med på denne tur. Se budplanen i Folkemødets hjemmeside.

Fadøl og frankfurter

I Energy Science Worlds telt kan du købe ”spisebilletter” til fadøl og frankfurter til dine besøgende – til rimelige priser.

Erhvervsakademi Sydvest

Kompetenceudvikling

Vigtigheden i kompetenceudvikling af nuværende og fremtidig arbejdskraft. Eksempler fra egne virksomheder.

 • Tirsdag 14. August
 • 13:00 – 13:45

Lars Kyster Linpro

 • 16:45 – 17:45

Michael Daarbæk, LH Concept Gulve

Esbjerg Kommune

Walk-in-fortælling om energien i Esbjerg.

Esbjerg Kommunes telt byder på en udstilling, hvor alle er velkomne til at kigge forbi. Her fortælles historien om den hastige udvikling, byen har gennemgået i de seneste 150 år.

Vi fortæller i ord og billeder om erhvervseventyret i Esbjerg, og vi beskriver livet i energibyen. Glæd dig til flotte billeder og infografikker, der viser, hvor stolte, vi er af Esbjerg og af aktiviteterne både på havnen og i byen.

Jyske Bank (TV)

Jyske Bank deltager med jyskebank.tv og vil interviewe talere efter indlæggene på Hovedteltet og andre på Folkemødet til præsentation på online-kanalen. Derudover vil vi i teltet gerne i dialog med de besøgende på Folkemødet.

Maskinmesterskolen, Esbjerg

Fredericia Maskinmesterskole er Sydjyllands maskinmesterskole og har en afdeling i både Fredericia og Esbjerg, hvor vi uddanner fremtidens tekniske ledere. Interesserer du dig for teknologi, har drømme om et job med karrieremuligheder over hele verden inden for energi, produktion, vedligehold og meget mere, men uden af få beskidte hænder,  så besøg os ved Energiens Folkemøde og hør bl.a. om de mange mulighederne som maskinmester, både til vand og til lands. Der vil være noget til øjnene og fingrene lige som du kan møde undervisere og studerende som kan fortælle om hvorfor de netop har valgt at studere til maskinmester samt få en smag på hvad undervisningen blandt andet indeholder.

Rybners

EUD student

LIGEUD i virkeligheden Har du en gymnasial uddannelse i rygsækken? Og leder du efter en uddannelse, hvor du kan kombinere dine boglige færdigheder med nye faglige kompetencer? Du behøver ikke lede meget længere, for vi har lige præcis det, du søger.

Rybners har et skræddersyet et uddannelsesforløb til dig, der allerede har taget en gymnasial uddannelse – men som drømmer om en uddannelse, der fører dig LIGEUD i virkeligheden.

Vores uddannelsesforløb matcher erhvervslivet, hvilket bringer dig et skridt foran og stiller dig bedre i fremtiden! Der bliver stærkt brug for dygtige faglærte i fremtiden – og du kan blive en af dem!

Rybners udbyder tre EUD-student uddannelser for dig med en studenterbaggrund.

Klik på linkene herunder for at læse mere om hver enkelt uddannelse:

EUX uddannelse
Med en EUX-uddannelse får du et ekstra stærkt fagligt fundament. EUX åbner masser af muligheder for både karriere og videreuddannelse.

Når du er færdig med din EUX, kan du nemlig arbejde som faglært i en virksomhed – men du vil også kunne søge ind på en videregående uddannelse som f.eks. ingeniør-, maskinmester-, eller arkitekt-uddannelsen.  

Hvad er EUX?
EUX er en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Du bliver både en dygtig håndværker, og du opnår et fagligt niveau, som både giver dig en ekstra ballast i dit arbejde og giver dig mulighed for at tage en videregående uddannelse.

På Rybners kan du tage en EUX indenfor:

 • Tømrer
 • Murer
 • Smed
 • Elektriker

 

Læs mere her:

http://rybnerstekniskeskole.dk/uddannelser/eux/

GWO/Wind

GWO
Herunder finder du, vort udbud af kurser til vindmøllebranchen. Kurser der udbydes under GWO standarderne, har GWO i kursus titlen.

De øvrige kurser er de hyppigst anvendte i vindmølleindustrien.

Udover GWO certificeringen, er vores GWO kurser endvidere certificeret, efter ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Vi har som politik at udbyde alle GWO moduler og refreshere.

Den nye GWO-standard, fås også hos Rescue Center Denmark. Det er Basic Technical Training, der med modulerne Mechanical, Hydraulics og Electrical har en samlet varighed på 5 dage.

Wind
Vi tilbyder kurser i brug af ActSafe Power Ascender, til Equipment Lift og til arbejde ind og udvendigt på vindmøller.

ActSafe Power Ascenderen, er en rebbaseret løfteenhed, godkendt til løft af udstyr, personer samt godkendt til redningsbrug. Kurserne er certificeret af DNV-GL efter ISO 22846-1 og ISO 22846-2.

Vi tilbyder også Confined Space, hvor der er mulighed for at tilrette kurset, til konkrete arbejdsopgaver. Ud over det har vi også kurser i anhugning, Slinger/banksman.

Har du behov for special træning, akutte behov eller ønsket om en firmaaftale

SE-koncernen

SE-koncernen er både et traditionsbåret andelsselskab og en topmoderne energi- og telekoncern. Vi vil udvikle og fremtidssikre det samfund, der har skabt vores virksomhed. Det vil vi gøre ved at arbejde målrettet for nye løsninger inden for områderne energi og digitalisering.

SE er et moderne andelsselskab, der har rødder i Syd- og Sønderjylland samt forgreninger i Nordjylland, Østjylland og på Ærø. Vi er ejet af vores mere end 320.000 andelshavere. Det betyder, at SE’s overskud ikke skal komme de mange andelshavere til gode. Derfor geninvesterer vi vores overskud i gode kundeoplevelser, bedre produkter og i det samfund, vi er en del af.

I efteråret 2018 er der valg til SE’s repræsentantskab. Det er SE’s øverste myndighed, og her er du vigtig. Som andelshaver bliver du nemlig repræsenteret af SE’s repræsentantskab. Har du en elmåler fra SE, kan du nemlig stille op og stemme til valget.

Har du altid strøm i kontakten? Hurtigt og stabilt internet? Og et godt tv-signal? Og er det egentligt vigtigt for dig? I SE-koncernen er vi tæt på dig og din hverdag. Og nu kan du få indflydelse, brug din stemme, og fortæl os: Hvad er vigtigt for dig?

Kom og mød repræsentanter fra SE’s bestyrelse på Energiens Folkemøde.

Syddansk Universitet

”Er det vores børn, der skal løse klimakrisen?

I skolen undervises der i temaer om miljøet og klimaet. Men ingen ved rigtig, om det har en positiv virkning. På Energy Management Center (SDU) undersøger forskere, om børnenes adfærd ændres, og om det også kan have en påvirkning på familiens miljø- og klimabelastning, samt energiformer for at sikre fossiluafhængighed mod 2050.

Kontakt:

Niels Vestergaard, Institutleder for Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU

Magnus Söderberg, head of Energy Management Center på SDU. ”

Vattenfall

Vores vind – mod en fossilfri fremtid

Ledere og medarbejdere ved Vattenfall vil svare på spørgsmål fra besøgende og studerende fra UC Syd vil fremvise vores mobiltrailer med uddannelsesmateriale med henblik på undervisning i vind for folkeskoleelever.

Vattenfall er blandt de førende, når det drejer sig om vindkraft – uanset om det er på land eller på havet. Vi er blandt Europas største energivirksomheder, der rummer en mangfoldighed af job og karrieremuligheder.

I Danmark er vores kerneforretning at udvikle nye vindprojekter og vedligeholde allerede eksisterende vindparker.  Vattenfall er i dag Danmarks største vindkraftudvikler på land og til vands. Vi investerer mere end 20 milliarder kroner i Danmarks transformation mod en miljøvenlig energiforsyning frem mod 2022.

Vi er i fuld gang med at bygge fire havmølleparker i Danmark – Horns Rev 3, Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak i Østersøen. Alle disse parker vil øge Danmarks elproduktion fra vindkraft med mere end 30 procent.

Vattenfall har en stærk ambition fra både vores ledelse, ejer og mindst medarbejdere om at styrke vores engagement i at bygge ny vindkraft, så vi som selskab er i stand til at levere fossil fri energiproduktion i løbet af en generation.

Denne fantastiske rejse i vindens verden kan du høre mere om ved at besøge Vattenfalls telt på Energiens Folkemøde.

Ørsted

Program for Ørsted teltet ved Energiens Folkemøde 14-15 august 2018.

I Ørsted teltet vil vi sætte fokus på vore aktiviteter ved at give et historisk rids af udviklingen inden for produktion af energi, og hvordan vi er godt på vej hen mod en verden, der alene kører på grøn energi. Det gør vi med to oplæg.

 • Tirsdag 14. August
 • 13:20
 • 15:20
 • 17:20
 • Onsdag 15. August
 • 13:05
 • 15:05
 • 16.40

Leo’s Vindlaboratorium

– Leo vil give et populært og underholdende indblik i den revolution, der er sket inden for havvind

Leo vil vise hvor hurtigt udviklingen er gået , hvordan det hele peger  tilbage på H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. Udviklingen er i høj grad dansk og det er noget vi kan være stolte af. Vi vil også fortælle om hvor stor og betydningsfuld vindindustrien er i dag og hvor stort potentialet er i havvind.

 • Tirsdag 14. August
 • 14:50
 • 16:50
 • 18:50
 • Onsdag 15. August
 • 13:35
 • 15:35
 • 18.15

Jimmy´s Brændselslaboratorium

– Jimmy vil give et populært og underholdende indblik i den revolution, der er sket inden for kraftværkernes valg af brændsel

Jimmy vil vise hvor hurtigt, udviklingen er gået med udbredelse af elektriciteten og hvor mange gange vi reelt har skiftet brændsel på kraftværkerne. At udviklingen i fjernvarme i høj grad er dansk og at det er noget, vi kan være stolte af. At miljø, klima og forsyningssikkerhed er i højsædet. At fremtiden tilhører grøn energi og at kul og andre fossile brændstoffer snart vil høre fortiden til på kraftværkerne.

Foruden de to oplæg i teltet, vil der være mulighed for at opleve udsigten – og suset – fra en havmølle i 80 meters højde eller at få et kig ind i et kraftværk ved hjælp af VR-briller.

Aalborg Universitet Esbjerg

Hvordan når vi 100% Vedvarende Energi år 2040

Indlæg og debat ved:

Jens Bo Holm-Nielsen, M.Sc., Ph.D.

Head of Esbjerg Energy Section

Department of Energy Technology,

Head of Center for Bioenergy and Green Engineering Aalborg University – Esbjerg

Amu Vest

AMU-Vest er Vestjyllands førende center for voksen- og efteruddannelse og en af vore vigtigste opgaver er at sikre en bred vifte af uddannelsestilbud tilpasset det lokale erhvervsliv. Vi tilbyder uddannelser indenfor følgende områder:

 • Stilladsbygning
 • Højderedning
 • Sikkerhed
 • Bygge- og anlægsområdet – med særlig vægt på kloakering
 • Overfladebehandling
 • Rengøring og service
 • Kran og transport
 • It, lager og logistik
 • Personlig udvikling

Kom og besøg os og få en snak om dine muligheder for opkvalificering.

Dansk Materiale Netværk

Optimalt materialevalg

Materialevalget er af overordentlig stor betydning i forbindelse med fremstilling af et produkt, da det i høj grad influerer på de egenskaber, som produktet efterfølgende får. Materialevalget influerer på proces- og designmuligheder samt giver muligheder for at indbygge funktionaliteter i produktet.

Eksempelvis kan et optimalt materialevalg bidrage til fremstilling af meget lette transportmidler, således at brændstofforbruget reduceres.

I byggeriet kan man i dag grundet materialeteknologien opføre huse, som bruger langt mindre energi end tidligere både under opførelse og efterfølgende brug.

Fødevarespild reduceres ved at emballere fødevaren i iltfrie omgivelser hvorved den holder længere.

Varer emballeret i plast er grundet emballagens design og vægt billigere at transportere end varer emballeret i eksempelvis glas.

Vindindustrien har et stort behov for nye avan­ce­re­de ma­­te­ri­aler med specielle egenskaber for at opnå nød­vendige teknologiske frem­skridt. Når nye møller produceres, er det af afgørende betydning at overveje, hvilke materialer der skal anvendes til hvilket formål for at kun­ne reducere Cost of Energy, CoE, og derved fastholde og videreudvikle en dansk førerposition in­den­for området.

Kom og få en uddybende snak om disse problemstillinger på Dansk Materiale Netværks stand, hvor en række materialespecialister vil være til stede.

Energinet

Energinet

En kunstig energi-ø i Nordsøen omkranset af tusindvis af vindmøller. Forstærkning og udvidelse af el-nettet i Vestjylland. El-forbindelser til Holland og England. Esbjerg er knudepunkt for mange af de store anlægsprojekter, som Energinet arbejder med.

I Energinets telt kan du finde ud af, hvorfor Esbjerg og Nordsøen er vigtige i omstillingen til et energisystem med 100 % vedvarende energi. Du kan også få svar på alle dine spørgsmål om den grønne omstilling i Danmark. Og så kan du pille ved kabelstumper, se film om og stille spørgsmål til vores store anlægsprojekter og quizze i din viden om energisystemet og grøn omstilling for at vinde en powerbank – eller bare få opladt din telefon ved vores kabeltromle.

Vi glæder os til at se dig!

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Læs mere på www.energinet.dk.

Energistyrelsen

Program for Energistyrelsen teltet ved Energiens Folkemøde 14-15 august 2018.

De forskellige teams vil fortælle og svare på spørgsmål til det arbejde vi laver i hverdagen. De starter med et kort oplæg hvorefter der lægges op til spørgsmål og konstruktiv dialog.

Vi vil køre en konkurrence hen over begge dage, hvor interesserede kan prøve kræfter med en konkret arbejdsopgave. Det er planen at konkurrencen skal centreres omkring værditab, men holdes åben i tilfælde af at de politiske vinde blæser op over området.

 • Tirsdag 14. August
 • 13:00 – 14:00

CO2-kvote ordningen

 • 14:30 – 16:00

Støtteordninger til vedvarende energi

 • Onsdag 15. August
 • 13:00 – 14:00

Energimærkeordningen

 • 14:30 – 16:00

Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP)

Esbjerg Gymnasium & HF

Med næsten 1000 elever er Esbjerg Gymnasium et af regionens største almene gymnasier. Vi er et gymnasium med stor mangfoldighed, der er højt til loftet, og skolen er kendt for den gode stemning og atmosfære.

Vi lægger vægt på en stærk faglighed, trivsel og et godt fællesskab både i den enkelte klasse og på tværs af klasser og årgange. Det giver inspiration, udvikling og perspektiv.

Esbjerg Gymnasium er medlem af danske science gymnasier. Vi har vores egen science club for eleverne med en række spændende aktiviteter, skolen deltager i nationale og internationale konkurrencer inden for science, og hvert år afvikler vi en stor Naturvidenskabsfestival for folkeskolernes 7. klasser i samarbejde med virksomheder og videregående uddannelser i området.

På Esbjerg Gymnasium kan du tage en STX, HF eller en international IB uddannelse. Du kan læse meget mere om vores uddannelser på vores hjemmeside www.esbjerggymnasium.dk

Kom forbi vores stand og hør om dine muligheder på EG.

LO-Vest

Ingen information er tilgængelig endnu

Rambøll

Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 13.000 medarbejdere, heraf mere end 3.000 medarbejdere i Danmark.

Med 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for at kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed.

Ramboll Energy
Rambøll har mere end 45 års erfaring med planlægning, projektering og implementering af energiløsninger, og er blandt Europas ti førende energirådgivere.

Vi tilbyder en intelligent og pålidelig rådgivning baseret på årevis af praktisk erfaring til både private og offentlige kunder. Rambølls 1500 energieksperter tilbyder ekspertise i hele spektret af energiteknologier og i alle led af værdikæden.

Vores energiydelser dækker blandt andet olie og gas, vindenergi, affaldsenergi, vedvarende energi, samt fjernvarme og fjernkøling.

Rambøll-teltet #04
I Rambølls telt vil der være mulighed for at høre mere om vores bidrag til den grønne omstilling samt blive klogere på Rambølls unikke viden og erfaring fra en lang række projekter i energisektoren.

Det vil være muligt at se nærmere på en unik LEGO-figur som måler 1,5 meter i højden, udformet som en af Nordsøens ubemandede platforme, samt en monopile konstruktion, hvor man kan komme helt tæt på opbygningen af denne særlige offshore platform.

Læs mere på www.ramboll.dk eller find os på LinkedIn, Facebook og Twitter.

Semco Maritime

Semco Maritime er en ingeniør- og entreprenørvirksomhed, med et internationalt snit i energisektoren både offshore og onshore. Vi anvender vores viden og ekspertise fra vores arbejde med rigge, platforme, kraftværksprojekter og offshore vind. I Semco-teltet #17 vil du få mulighed for at få et indblik i vores verden og se hvad vi tror fremtiden byder på.

VR oplevelse

I teltet vil der være mulighed for at få en unik og virkelighedsnær VR oplevelse på en Offshore substation. Helt fra helikopterturen til udforskning af selve substationen offshore.

Semco maritime arbejder som hovedentreprenør eller underleverandør inden for følgende markedssektorer:

Offshore Wind

Som en af de mest tilgængelige kilder til ikke-fossile energi leverer vindenergi mere og mere af verdens energibehov. Vi er leverandør af EPCI-løsninger (udvikling, anskaffelser og konstruktion) til offshore substations og over de sidste to årtier har vi opnået en position som verdensførende inden for offshore wing, substations og elektrisk infrastruktur.

Olie & gas

I Semco Maritime specialiserer vi os i løsninger og projekter til offshore operationer og har i over 30 år leveret alt fra konceptuelle studier, design og indkøb til offshore sektoren. Vores erfaring inden for ingeniør- og projektledelse sikrer, at vi sikrer, at vores kunder får maksimal værdi ud af deres offshore-aktiver – med minimal nedetid.

Vedvarende energi

Vi laver desuden nøglefærdige kraftværker, som drives af biomasse, solenergi eller etableres på en losseplads, hvor vi udnytter den methangas, som nedbrydningen af affald genererer.

På tværs af markederne leverer vi en bred vifte af komponenter, produkter og systemer inden for eks. brandslukning og telekommunikation.

Vi har vores hovedsæde i Esbjerg, men er samtidig en international virksomhed med afdelinger i Norge, UK, Tyskland, Kina, Australien, USA og Mellemamerika.

http://www.semcomaritime.com/

Siemens Gamesa

Ingen information er tilgængelig endnu

Total E & P Danmark

TOTAL at the Energifolkemøde 2018

Come by booth 11 to learn about Total. With a commitment to providing energy that is affordable, reliable and clean in the safest methods possible, Total embraces innovation and is currently partnered in artificial intelligence and robotics research projects to further improve operations on and offshore. Total is a truly diverse workplace consisting of 150 different nationalities and more than 500 professions.

Total is represented by Martin Rune Pedersen, Chairman Oil Gas Denmark speaking about oil and gas in the next thirty years, and Morten Hesselager Pedersen, director of the Tyra Redevelopment project which is the largest oil and gas project investment ever made in the Danish North Sea and will ensure operation for at least 25 years. At peak production, the redeveloped Tyra gas field will provide enough gas to supply 1.5 million Danish homes, supporting energy security, future tax revenues and employment for Denmark.

Viking Life saving Equipment

VIKING – raising the bar for safet

Der vil være 2 VIKINGer i vores telt under hele folkemødet. Vi vil være i løbende dialog med de besøgende der kommer forbi – fremvisning af videoer, produktmodeller o.l.

The story of VIKING begins in a town where people know that the sea gives and the sea takes away. For decades, anxious women have waited through storms for signs of life from their men at sea. Some in vain, others relieved when their loved ones managed to defy nature’s power and rescue themselves.

The fishermen have disappeared from Esbjerg, Denmark’s most western town. But VIKING remains – now as a global corporation that has long since conquered the world’s oceans and whose name is synonymous with safety at sea. For fishermen, merchant seafarers, ship passengers, offshore workers, sports and leisure sailors, and everyone who sails the seas.

Jer har med stor fornøjelse deltaget i de to eftermiddage med indlæg af alle relevante personer inden for energiområdet.
Det var nogle meget kompetente personer der gav deres bidrag til en fremtids energi og hvor Esbjerg befandt sig i alt dette. Jeg synes personligt at det et flot initiativ der blev udfoldet og jeg vil hermed udtrykke håbet om at dette initiativ vil fortsætte i de kommende år. Jeg vil også bemærke at den talerrække der blev præsenteret var af utrolig høj karat. Det var flot gået!

Gunnar Nielsen
Besøgte Energiens Folkemøde

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Kontaktinformation

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller maile til os

 

Niels Aage Giversen

nag@giver.dk
22650810

Per Andersen

per@peraconsult.dk
30130669

Jan Christensen

Jc@euroway.dk
26162092

Per Andersen

Niels Aage Giversen

Jan Christensen